Zahajovací schůzka

08.09.2017 17:00

První skautská schůzka v tomto školním roce se uskuteční v pátek 8. září od 17 do 18:30h v klubovně ve Skalním údolí.