Schůzky a akce

Schůzky našeho oddílu se konají v klubovně ve Skalním údolí. Info o klubovně v sekci "Kde nás najdete".

Schůzky se dělí na družinové a oddílové. Družinové schůzky jsou určeny programem přímo pro danou věkovou kategorii dětí (vlčata a světlušky, skauti, roveři a rangers). Oddílové schůzky jsou potom setkáním všech členů oddílu - zde se většinou hraje nějaká společná velká hra.


Oddílové schůzky se konají zpravidla první pátek v měsíci. Pokud se koná schůzka oddílová, nejsou v tomto týdnu schůzky družinové.

Oddílové schůzky    
Svišti ze skal všichni pátek 17:00 - 18:30

    

 

 

V ostatní týdny (kromě prvního v měsíci) se konají družinové schůzky dle následujícího rozpisu:

Družinové schůzky    
Sloni kluci 7-11 let pátek 15:30 - 17:00
Sirény dívky pátek 17:00 - 18:30
Tetřevi kluci 12 - 17 let sudé soboty 14:00 - 18.00

    

 

 

 

Časy konců schůzek jsou orientační.

Kontaktujte nás