Změna názvu Junáka

29.03.2015 23:17

Od 1.4. 2015 mění naše organizace název z původního Junák - svaz skautů a skautek ČR na Junák - český skaut, z.s.